Annonsering  |  Abonnement  |  Om oss  |  Vår historie  |  Kontakt oss  |  Linker
Lokalavisa for Røros i 132 år. 1886 - 2018
Vår historie
 
Kjøp e-avis
Bestille abonnement?

Velg abonnementstype:

Jeg ønsker også abonnement på e-avis (kr 150,–)
Navn:

Adresse:

Postnr.:  Sted:

Telefon/e-post:

Send faktura til annen adresse (f. eks for gave)

 

3. januar
6. desember 2018
Tidligere utgaver
Hent artikkelliste fra arkivet...
 
Søk i Fjell-Ljoms nyhetsarkiv:
 


Avishistorien på Røros starter i 1868. Da ble den første avisa i bergverkbyens historie utgitt. Base for avisa, som ble kalt Fjeldposten – Søndre Trondhjems amtstidende, var en gård på Flanderborg i sentrum av bergstaden. Andreas Halvorsen het mannen bak Fjeldposten, og den Kristianiafødte gutten var redaktør, typograf og trykker. Halvorsen var utdannet boktrykker og hadde ankommet Bergstaden bare noen uker før første nummer var på gaten. Halvorsen opplevde aldri noen suksess for sin avis, som var et talerør for de konservative og utkom hver lørdag. Det sies at opplaget var oppe i 150 eksemplarer på det meste.

Fjeldposten støttet tidlig Johan Sverdrup i motstanden mot venstremennenes inntreden i norsk politikk. I 1883 tok imidlertid trykkeren Olaf Olsen over utgiveransvaret. Olsen var radikal venstremann og røk fort uklar med avisas eiere og abonnenter, som stort sett var de bedrestilte på Røros. Olsen ble degradert til trykker igjen i 1884. Olsen bestemte seg for å lage sin egen avis, og i siste nummer av Fjeldposten i 1885 fulgte det med et bilag. Bilaget skulle vise seg å bli starten på slutten for Halvorsens aviseventyr, for det var et prøvenummer av Fjell-Ljom. Januar 1886 kom første nummer av Fjell-Ljom ut, og ett år senere var Fjeldposten historie. Olaf Olsen hadde med seg Eilif Holstad og Ole Strand i nye avisa. Med undertittelen Frisindet blad for Røros, Aalen og Nord-Østerdalen var løpet lagt for en frittalende og engasjerende avis, som raskt vant en stor leserkrets, spesielt blant de yngre. I 1891 flyttet virksomheten inn i egne lokaler i bergstaden. Lokalet finner man i dag som pressemuseum, og huser en rekke gjenstander fra avistidens begynnelse på Røros. En gang i året eller så går det også an å følge gammel avisproduksjon i pressemuseet.

Fjell-Ljom har huset en rekke kjente kulturpersonligheter opp gjennom tidene, av de meste kjente er naturligvis forfatteren Johan Falkberget. Ivar Mortensen Egnund, Arne Garborg og Olav Kvikne er andre sentrale navn i norsk kulturliv med bakgrunn i Fjell-Ljom. Avisa ble forbudt av tyskerne i 1943 og tapte sin dominerende stilling i distriktet som følge av dette. Den gikk gjennom en konkurs i 1976, der rettigheten til bruk av navnet ble overført til en venneforening. Etter den gang har ulike personer tatt et tak for å bevare den gamle avisa, og på slutten av 1990-åra ser det ut til at den tradisjonsrike lokalavisa endelig har fått et trygt fundament å drive sin virksomhet på også i årene som kommer.

Den utkommer nå ukentlig og dekker Røros kommune.© Alle rettigheter reservert Fjell-Ljom og AS Avisdrift.
Enhver kopiering av innholdet på disse sidene skal avtales med rettighetshaver.
Webutgaven publiseres av avisas redaksjon i system levert av Maxus Media