Annonse
Forskjellen på syn og hørsel

Språkspalta:

Forskjellen på syn og hørsel

Publisert:

Inge Hånes skriver om verdens første setning i denne ukas Språkspalten.

Monke-bissniss(e)

Språkspalta:

Monke-bissniss(e)

Publisert:

Inge Hånes skriver om navnet Munch og uttalelsen av «Røros» i ukas språkspalte.

De lærde strides

De lærde strides

Publisert:

Inge Hånes skriver om kunstneren Edvard Munch i ukas språkspalte.

– Det foregikk en brutal innbyrdeskrig i flere generasjoner

Kjenner du til Folden?

– Det foregikk en brutal innbyrdeskrig i flere generasjoner

Publisert: - Oppdatert: 16.10.2022 kl 14:10

Inge Hånes tar for seg ordet Folden i denne ukas språkspalte.

Vannebos første bok

Vannebos første bok

Publisert:

Inge Hånes tar for seg uttrykkene «å strø sand på noe», «kle seg i sekk og aske» og «å ta skjea i (d)en annen hånd» i denne ukas språkspalte.

Har du hørt om «polsk riksdag»?

Har du hørt om «polsk riksdag»?

Publisert:

Inge Hånes skriver om ord og uttrykk fra Vannebo i ukas språkspalte.

– Vi fekter oftere med hendene nå enn vi gjorde tidligere

Inge Hånes om det lydløse språket:

– Å gestikulere hele tida blir som å skrive brev med store bokstaver

Publisert:

Inge Hånes skriver om gestikulering i ukas språkspalte.

Norge  - husmennenes hjemland

– Dette er eksempler på navn som ikke fremmer og utvikler norsk språk

Publisert:

Inge Hånes skriver om navn i ukas språkspalte.

Bruk av riktig verb

– I mine ører skurrer denne setningen veldig

Publisert:

Inge Hånes skriver om sterke og svake verb samt transitive og intransitive verb i ukas språkspalte.

Bokstaven Z

– Det er atskillig å skrive om bruken av denne bokstaven

Publisert:

Inge Hånes skriver om bokstaven Z i ukas språkspalte.

Inntrykk fra en forsoningskonferanse

Inntrykk fra en forsoningskonferanse:

– Det var mye å ta inn

Publisert:

Sokneprest Harald Hauge skriver om sine inntrykk fra en konferanse om arbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen i ukas prestepreik.

Myter, sagn og overtro XII

– Jeg smeller like godt til med resten av uttrykkene

Publisert:

Vet du hva det vil si å «være på støvlene»? Svaret får du i Inge Hånes sin språkspalte.

Myter, sagn og overtro XI

– Fremdeles er det noen gode historier igjen

Publisert:

Vet du hva en Lemnisk ulykke er? Svaret får du i Inge Hånes sin språkspalte.

Myter, sagn og overtro X

– Kan det ha gitt opphav til uttrykket «blåmandag»?

Publisert:

Inge Hånes skriver om flere språklige uttrykk i ukas språkspalte.

Ukraina

– Både språk og historie kan være maktmidler

Publisert:

Inge Hånes skriver om hvordan språk og historie kan være maktmidler i ukas språkspalte.

Ord om ur

Ord om ur

Publisert:

Hvor mye klokka er, er tema i språkspalten denne uka.

Uttale

– Kunnskapen om uttale av enkelte stedsnavn er i ferd med å svekkes

Publisert:

Inge Hånes skriver om tonelag og uttale i ukas språkspalte.

Ukorrekt norsk

– På Røros bruker vi «dem» både som subjekt og objekt

Publisert:

Inge Hånes skriver om bruk av subjekts- og objektsform i ulike dialekter i ukas språkspalte.

Lange tradisjoner

– Noe av det mest gåtefulle i boka beskriver den «gotiske leken»

Publisert:

Inge Hånes skriver om gotisk lek, julebukk og signaturen «Killroy was here» i ukas språkspalte.

Myter, sagn og overtro IX

– «Å male fanden på veggen» henger sammen med gamle tabuforestillinger

Publisert:

Inge Hånes tar for seg flere språklige uttrykk i Språkspalta denne uka.

Gamle uttrykk i nytt lys

– Je våge deg, je

Publisert:

Vet du hva «på visken og vågen» betyr? Svaret får du i Språkspalten.

Myter, sagn og overtro IV

– Dette uttrykket stammer antagelig fra Æsops fabel om bonden som fant en stivfrossen orm

Publisert:

Inge Hånes skriver om opphavet til flere språklige uttrykk i språkspalten denne uka.

På og i

«På» og «i» Røros

Publisert:

Språkspaltist Inge Hånes kommer med tips til korrekt bruk av preposisjoner i ukas språkspalte.

Språket i NRK

Språket i NRK

Publisert:

– Debatten om bruk av dialekter eller ei i NRK burde kunne legges død, skriver Inge Hånes i språkspalta.

Sta’en eller Sta’a

– «Han gikk oppi fjella», eller «han gikk oppi fjellet». Det er en vesentlig forskjell på disse to setningene

Publisert:

Inge Hånes skriver om Røros-dialekta og bruk av akkusativ og dativ i ukas språkspalte.

Annonse
Annonse