Om Fjell-ljom

Avisa Fjell-Ljom utgis av selskapet A/S Avisdrift som eies av en rekke aksjonærer.

Avisas mål er å være ledende på lokal formidling av nyheter, reportasjer og annonser

Avishistorien på Røros starter i 1868. Da ble den første avisa i bergverkbyens historie utgitt. Base for avisa, som ble kalt Fjeldposten – Søndre Trondhjems amtstidende, var en gård på Flanderborg i sentrum av bergstaden. Andreas Halvorsen fra Kristiania startet Fjeldposten, og han var både redaktør, typograf og trykker. Halvorsen opplevde aldri noen suksess med sin avis, som var et talerør for de konservative. Avisa kom ut hver lørdag. Det sies at opplaget var oppe i 150 eksemplarer på det meste.

Fjeldposten støttet tidlig Johan Sverdrup i motstanden mot venstremennenes inntreden i norsk politikk. I 1883 tok trykkeren Olaf Olsen over utgiveransvaret. Olsen var radikal venstremann og røk fort uklar med avisas eiere og abonnenter, som stort sett var de bedrestilte på Røros. Olsen ble degradert til trykker i 1884. Olsen bestemte seg for å lage sin egen avis, og i siste nummer av Fjeldposten i 1885 fulgte det med et bilag.

Bilaget skulle vise seg å bli starten på slutten for Halvorsens aviseventyr, for det var et prøvenummer av Fjell-Ljom. Januar 1886 kom første nummer av Fjell-Ljom ut, og et år senere var Fjeldposten historie. Olaf Olsen hadde med seg Eilif Holstad og Ole Strand i nye avisa. Med undertittelen Frisindet blad for Røros, Aalen og Nord-Østerdalen var løpet lagt for en frittalende og engasjerende avis, som raskt vant en stor leserkrets, spesielt blant de yngre. I 1891 flyttet virksomheten inn i egne lokaler i bergstaden. Det er i dag pressemuseum og huser en rekke gjenstander fra avistidas begynnelse på Røros. En eller flere ganger i året går det an å følge gammel avisproduksjon i Pressemuseet Fjeld-Ljom.

Fjell-Ljom har huset en rekke kjente kulturpersonligheter opp gjennom tidene. Av de meste kjente er naturligvis forfatteren Johan Falkberget. Arne Garborg og Olav Kvikne er andre sentrale navn i norsk kulturliv med bakgrunn i Fjell-Ljom. Avisa ble forbudt av tyskerne i 1943 og tapte sin dominerende stilling i distriktet som følge av dette. Den gikk gjennom en konkurs i 1976, der rettigheten til bruk av navnet ble overført til en venneforening. Etter den gang har ulike personer tatt et tak for å bevare den gamle avisa, og på slutten av 1990-åra ser det ut til at den tradisjonsrike lokalavisa endelig har fått et trygt fundament å drive sin virksomhet på også i årene som kommer.

Den utkommer nå ukentlig og dekker Holtålen og Røros kommune. Fra september 2019 har avisa også en fullverdig nettside.

Annonse
Annonse