Annonsering  |  Abonnement  |  Om oss  |  Vår historie  |  Kontakt oss  |  Linker
Lokalavisa for Røros i 132 år. 1886 - 2018
Torsdag 3. januar
 
Kjøp e-avis
Bestille abonnement?

Velg abonnementstype:

Jeg ønsker også abonnement på e-avis (kr 150,–)
Navn:

Adresse:

Postnr.:  Sted:

Telefon/e-post:

Send faktura til annen adresse (f. eks for gave)

 

3. januar
6. desember 2018
Tidligere utgaver
Hent artikkelliste fra arkivet...
 
Søk i Fjell-Ljoms nyhetsarkiv:
 
Kronikk: Endelig samisk senter
Etter over 50 rs arbeid for etablere et samisk senter for Rrosregionen er byggearbeidet endelig i gang. - Byggeprosjektet gir det srsamiske samfunnet et betydelig lft. N er tiden er inne for at Aajege blir et samisk kultursenter, skriver Thomas Ole Andersen i en kronikk i dagens avis.

Tekst: Thomas Ole Andersen, Fagleder Aajege samisk sprk- og kompetansesenter

P Sr-Trndelag fylkeskommunes siste fylkesting 14.12.2017 ble det vedtatt at det skal bygges et samisk senter i form av en fly i tilknytning til Rros videregende skole. Senteret skal st ferdig hsten 2019/vinteren 2020. Dette byggeprosjektet gir det srsamiske samfunnet et betydelig lft. Nye Aajege har blant annet bakgrunn i det omfattende og mysommelige sprk- og kulturarbeidet som det samiske samfunnet har utfrt, hvor kunnskapsproduksjoner, fagfunksjoner og innhold er bygd opp over tid. N er tiden er inne for at Aajege blir et samisk kultursenter i trd med vedtak og definisjon gitt av Sametinget og Trndelag Fylkeskommune.
Statusen og vilkrene for Aajege som samisk kultursenter vil imteg samfunnets behov for mer omfattende og permanente samiske kulturtiltak, bde med tanke p formidling, viderefring og bevaring av den srsamiske kulturarven. nsket er at status, funksjon og innhold som samisk kultursenter skal vre gjeldene nr de nye fasilitetene til Aajege pnes i 2019/2020. Med henvisning til samarbeidsavtalen mellom Trndelag Fylkeskommune og Sametinget ser vi det som naturlig at man i felleskap realiserer dette kulturlftet for srsamisk omrde.
Trndelag Fylkeskommune finansierer et relativt omfattende samisk byggeprosjekt p Rros. I lpet av 2019/2020 skal Nye Aajege pnes. Det nye senteret skal romme en samisk mteplass med lav terskel for bare stikke innom for en kopp kaffe, fasiliteter for sprkarbeid, kontorer og mterom. Sist, men ikke minst, pnes nye verksteder for samisk hard og mjukslyd. Slike fasiliteter har lenge vrt et nske fra det samiske samfunnet. Dette har i hovedsak vrt realiserbart fordi man samlokaliserer med Rros videregende skole, som er en vesentlig samarbeidspartner og stttespiller. Med dette som bakgrunn har vi et nske om at Sametinget fortsetter bidra til lfte samiske fagfunksjoner i regionen, slik at innholdet harmonerer med de nye fasitlistene. Man skal lete lenge etter et mer penbart prosjekt som gr rett inn i samarbeidsavtalen mellom Trndelag Fylkeskommune og Sametinget. Sametinget og fylkeskommunene i srsamisk omrde har gjennom en samarbeidsavtale synliggjort sitt felles ansvar for utvikling, styrking og bevaring av samisk sprk og kultur. Ved en samordning av finansiering og virkemiddelbruk skal Sametinget og fylkeskommunene i felleskap st for utvikling av fagvirksomhet og tiltak rettet mot den samiske befolkningen. Samarbeidsavtalen legger ogs grunnlaget for en felles oppfatning av hvilke behov det samiske samfunnet har p ulike fagomrder. Med delta bde p bygge og innholdssiden i dette prosjektet mener vi at Trndelag Fylkeskommune bidrar svrt positivt til utvikle det samiske samfunnet i regionen, og n hper vi at Sametinget oppfyller sine forpliktelser som ligger i nevnte avtale.
Samisk sprk, kultur og historie er naturlig nok sammenvevd, hvor arbeidet ved Aajege i mange tilfeller er tverrfaglig. Samiskopplring kan i noen forbindelser ogs betegnes som kulturopplring, da undervisningsinnholdet kan vre relatert til blant annet tradisjonskunnskap, reindrift, samfunn og kulturhistorie. Aajege har parallelt med undervisning og sprktiltak opparbeidet seg erfaring og kompetanse innenfor andre fagfelt. I sin virkeperiode har Aajege gjennomfrt et betydelig antall samiske kulturprosjekter. Dette har skjedd i trd med Aajeges styringsgruppe, tilbakemeldinger og brukerunderskelser.
Aajege har igjennom to forprosjekter konkretisert strategier for utvikling av de samiske fagfunksjonene i rrossamisk omrde. Prosjektene ble finansiert av Sametinget og Trndelag fylkeskommune. Det frste forprosjektet ble kalt Samisk institusjonsutvikling p Rros og ble avsluttet i 2016. Blant annet som et resultat av forprosjektet ble Aajege innlemmet i de konkrete utbyggingsplanene for Rros vgs. I denne sammenhengen ble det tatt videre initiativ til et oppflgingsprosjekt som konkretiserte det framtidig samiske innholdet i den nye senterdelen. Som et resultat av denne prosessen foreligger n tydelige tiltak for hvordan man skal videreutvikle samisk funksjon og innhold ved det nye senteret, deriblant nye kulturfunksjoner. Arbeidet har vrt forankret i det samiske samfunnet igjennom ei styringsgruppe bestende av Sr- Trndelag og Hedmark sameforening, Sr- Trndelag og Hedmark Reinsamelag, Rros kommune og Aajege. Det har ogs blitt gjennomfrt en brukerunderskelse.
Status pr. i dag er at det foreligger konkrete planer for framtidig funksjon og innhold til Aajege som samisk kultursenter. I tillegg til viderefring av den eksisterende virksomheten i et strre omfang vil Aajege som framtid kultursenter initiere til nye permanente tiltak i samarbeid med relevante institusjoner. I grove trekk handler dette om opplringsprogrammer for srsamisk kulturkunnskap for videregende skole, hyere utdanning og samfunnet for vrig. Utvikling av samisk hndverksutdanning for videregende skole, utvikling av kulturminnearbeidet, Raasten Rastah-festivalen og en srsamisk filmfestival. Aajege tar ogs sikte p at reindriften skal involveres i strre grad som en del av kultursenterfunksjonene.
Aajege sitt hovedfokus vil fortsatt vre de samiske brukerne. Som framtidig kultursenter vil forholdene ligge til rette for kunne gi det samiske samfunnet bedre forutsetninger til utve og vitalisere sin kultur. Man tar imidlertid ogs sikte p i strre grad vre en institusjon som formidler kunnskap om den srsamiske horisonten til allmenheten for vrig. Vi erfarer at den generelle kunnskapen om den srsamiske kulturen fortsatt er begrenset. Derfor vil Aajege kultursenter ta en tydeligere rolle som samisk kunnskapsformidler, men ogs legge til rette for nye kunnskapsproduksjoner og dokumentasjon av samisk sprk og kultur. Aajege skal fortsatt vre et inkluderende senter for hele regionen.
Rros kommune skal bli en forvaltningskommune for samisk sprk. Dette er av stor betydning for de samiske innbyggerne, men ogs den vrige befolkningen. Samisk sprk og kultur blir anerkjent og likestilt med norsk i en forvaltningskommune. Blant annet har den samiske befolkningen i mte offentlige tjenester rett til bruke samisk sprk. Dette innebrer naturlig nok at Rros kommune har et vesentlig behov fr heve den samiske sprk- og kulturkompetansen blant sine ansatte. Aajege ser svrt positivt p legge til rette for grunnleggende opplring i srsamisk sprk og kulturforstelse i samarbeid med Rros kommune, i trd med det allerede initierte utdanningstilbudet i den framtidige samiske kultursentervirksomheten.
Med dette som bakgrunn er det vesentlig at det gjres en ekstra innsats for utvide og forbedre de samiske funksjonene og tilbudet i de nye tilrettelagte fasilitetene. Derfor er det sentralt at man i framtiden kan fokusere helhetlig p innholdet i kultursenterdelen.
Det nye Samisk Rd i Trndelag mttes for frste gang 04.04.2018 og var klokkeklar i sine uttalelser. N har vi blitt Trndelag Fylkeskommune uten den unaturlig grensa som skiller det samiske samfunnet i et nord- og srfylke. Det var bred enighet om at de samiske kraftsentrene i fylket br styrkes, hvor man i strre grad drar nytte av kompetansen som de forskjellige samiske institusjonene besitter. Enigheten var stor om at spesifikk styrking av rammene for srsamisk sprk og kultur hos samiske institusjoner vil komme hele fylket til gode. I dette perspektivet fikk Aajeges arbeid med bli et samisk kultursenter bred sttte av Samisk rd i Trndelag. Aajege har allerede startet prosessen med realisere en samfinansering av kultursenteret, hvor signalene og viljen er god fra Trndelag Fylkeskommune sin side. nsket er at Sametinget ogs ser den samme verdien av kontinuerlige samiske kulturtiltak i rrosregionen.
Om ikke s altfor lenge pnes drene til det nye samiske senteret p Rros. Arbeidet med det srsamisk sprket vil viderefres med full kraft i de nye fasilitetene. Aajege vil fortsette arbeidet mot sine hovedmlsettinger om vitalisere, bevare og styrke samisk sprk og kultur. Utvikle og styrke opplringstiltak innen samisk sprk, kultur og nring. Bidra til kt samhandling og nettverksbygging. Samt ke kunnskapen om samisk kultur og samfunnsliv. For oppfylle disse mlsetningene er tilrettelagte rammer for kt kultursatsning en forutsetning.
Alle er hjertelig velkommen til benytte seg av det brede spekteret av samiske tjenester som Aajege har tilby i framtiden i de nye fasilitetene. Stikk gjerne innom for en kaffe og prat, dra str pen. Sametinget og Trndelag Fylkeskommune burde ogs ta seg turen. Da kan dere f oppleve noen av resultatene av sprk- og kulturarbeidet som det samiske samfunnet har befattet seg med i s mange tir. Velkommen skal dere alle vre.© Alle rettigheter reservert Fjell-Ljom og AS Avisdrift.
Enhver kopiering av innholdet på disse sidene skal avtales med rettighetshaver.
Webutgaven publiseres av avisas redaksjon i system levert av Maxus Media