Annonsering  |  Abonnement  |  Om oss  |  Vår historie  |  Kontakt oss  |  Linker
Lokalavisa for Røros i 132 år. 1886 - 2018
Torsdag 3. januar
 
Kjøp e-avis
Bestille abonnement?

Velg abonnementstype:

Jeg ønsker også abonnement på e-avis (kr 150,–)
Navn:

Adresse:

Postnr.:  Sted:

Telefon/e-post:

Send faktura til annen adresse (f. eks for gave)

 

3. januar
6. desember 2018
Tidligere utgaver
Hent artikkelliste fra arkivet...
 
Søk i Fjell-Ljoms nyhetsarkiv:
 
En av ti jobber i administrasjonen
Kommuneansatte har en gjennomsnittlig grunnlnn p 38.743 i mneden. Lnnsnivet i nabokommunene er omtrent det samme, men Rros har bare 77 rsverk kommunalt ansatte per 1.000 inbyggere. Holtlen har 92 og Os 93 kommuneansatte. Se ogs tall for stillingsprosent fordelt p sektorer og aldersgrupper.

Tekst: (byrfoto)

Tallene framkommer i statistikk fra Kommunenes sentralforbund (KS) for
2017.

Overvekt av kvinner
Rros kommune har totalt 570 ansatte fordelt p 433 rsverk. Av disse finner vi 431 kvinner og 139 menn. Overvekten av kvinner kommer naturlig nok igjen nr man ser p rsverk. Her er det 331 kvinner og 102 menn. Den gjennomsnittlige stillingsstrrelsen i Rros kommune er p 76 prosent. Ogs her er det kvinnene som leder an. De har en gjenommsnittlig stillingsstrrelse p 76,8 prosent, men samme prosent
for mennene er 73,5 prosent.

Ti prosent i administrasjon
Ser vi p fordelingen mellom sektorene i kommunen ser vi at av de 433
rsverkene s er 42 i administrasjon. 120 stillinger er i undervisningssektoren, mens vi finner 51 rsverk i barnehagene.
175 rsverk ligger under helse og omsorg, mens samferdsel og teknikk
teller 25 rsverk. 21 rsverk har havnet i samlebetegnelsen annet. Naboen Holtlen har til sammenligning 11 rsverk i administrasjon, mens
Os har 19.

26 prosent stilling
Ser vi p gjennomsnittlig stillingsstrrelse per aldergruppe viser statistikken fra KS at de under 20 har en stilingsprosent p 26,1 prosent. Aldersgruppen 20 til 24 r er oppe p 53,1 prosent stilling, de mellom 25 og 29 ender p et snitt p 73,7 prosent stilling. De mellom 30 og 39 har en gjennomsnittlig stillingsprosent p 74,5 prosent. Det er frst nr vi kommer til aldersgruppen mellom 20 og 49 at stillingsprosenten overstiger snittallet p 76 prosent. Denne aldergruppen har en stillingsprosent p 80,1 prosent. De mellom 50 og 59 r ender p en stillingsprosent p 78,5 prosent, mens de over 59 r har en snittprosent p 76,6 prosent. Du kan se nrmere p tallene hos kommunal-rapport.no.© Alle rettigheter reservert Fjell-Ljom og AS Avisdrift.
Enhver kopiering av innholdet på disse sidene skal avtales med rettighetshaver.
Webutgaven publiseres av avisas redaksjon i system levert av Maxus Media